• Giới thiệu về Tiến sĩ Sheri D. Pruitt

    Tiến sĩ Sheri Pruitt là chuyên gia tâm lý học lâm sàng được cấp phép hành nghề với 29 năm kinh nghiệm làm việc tại học viện, các hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân và công cộng, và tư vấn độc... Xem tiếp